Åtkomst till er lägenhet

Har du upptäckt något fel i din bostad, gjort en felanmälan om det till oss, men inte kan vara hemma vid tillfället när vi skall åtgärda bristen, måste du tänka på.
 
 
Skulle det ske en vattenläcka eller något annat akut har vi rätt att gå in i din lägenhet utan tillåtelse. Givetvis försöker vi först meddela dig varför vi måste gå in. Får vi inte tag på dig innan vi går in, meddelar vi dig i efterhand.