Cyklar & Barnvagnar

Cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. får endast ställas i särskilt anvisade utrymmen.

Cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. får inte ställas i trapphus. De står då i vägen vid städning, försvårar framkomligheten för post- och tidningsbud och blockerar vägen för räddningstjänsten, vid en eventuell utrymning och för sjuktransporter.