Hyran

Hyran betalas alltid i förskott och senast sista vardagen i varje månad. Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, en per månad. Hyran kan betalas in antingen via internet, bankgiro. Vårt bankgironummer är 5851-4092
 
Betalar du via internet måste du tänka på att ange rätt månads referensnummer (OCR) som finns längst ned till vänster på hyresavin.
 
Tänk på att betala hyran i tid. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet!
 
Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt vidare till inkasso, vilket medför en extra avgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du inte betalar inkassokravet, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Avstår du från att betala deras krav, riskerar du att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt.
 
Om du av någon anledning inte skulle få någon hyresavi från oss, måste du direkt ta kontakt med oss, för du är ändå alltid skyldig att betala din hyra.