Säkerhet & trygghet

För Vänersborgshem är närområdet kring bostaden en mycket viktig och betydelsefull miljö för allas trivsel därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra bostadsområden för ökad trivsel, säkerhet och trygghet. Vi arbetar därför på ett långsiktigt och hållbart sett. Vårt mål är att alla skall känna sig trygga att röra sig när man vill och var man vill i våra bostadsområden.
 
Utemiljön
För att skapa trivsel försöker vi åstadkomma bostadsområden som är hela och rena samt fria från skadegörelse, krossade fönster och klotter. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och att vi bryr oss om vad som händer i bostadsområdet.
 
För att öka tryggheten i våra bostadsområden arbetar vi med att utforma dem så att de upplevs öppnare och ljusare. Vi försöker därför åtgärda trasiga lampor omgående och hålla vegetationen nere. För att skapa trygghet försöker vi utforma våra bostadsområden så att de uppmuntrar till socialt liv. Trygghet är något socialt och mycket mer komplicerat än belysning och öppna ytor.
 
Inom säkerhetsområdet jobbar vi ständigt med att förbättra våra entréer, vindar, källare, tvättstugor, trapphus, cykelrum och garage genom säkra lås. Vissa områden är även försedda med porttelefon.
 
Du som hyresgäst kan själv på ett mycket aktivt sätt bidra till att inte försvåra både för Räddningstjänsten och dig själv och övriga hyresgäster att ta sig in eller ut ur fastigheten om brand skulle inträffa. Detta genom att inte blockera entréerna och trapphusen med barnvagnar, cyklar, pulkor och annat. Dörrmattor i trapphuset är förbjudet p.g.a. brandrisken.
 
Vänersborgshem följer även de lagar och bestämmelser som myndigheterna slår fast som t.ex. systematiskt brandskyddsarbete.
 
Inomhusmiljö
Kontrollera regelbundet dina elektriska apparater så att de inte samlat damm och att sladdarna är felfria och dra ur kontakten när de inte längre används. Använd timer t.ex. till kaffekokaren.
 
Var försiktig med levande ljus. Lämna dem inte obevakade och använd ljusstakar i metall.
 
Rengör köksfläkten ofta så inte fett kan droppa ned på spisen och antändas. Har du småbarn hemma, se till att mediciner, färger, lösningsmedel och andra farliga ämnen placeras utom räckhåll för dem.
 
Hemförsäkring
Vi uppmanar dig också att skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Om dina privata ägodelar skulle skadas vid brand, inbrott eller översvämning i fastigheten eller i din lägenhet, täcker inte vår fastighetsförsäkring detta. Det samma gäller om du orsakar en skada som du kan bli ersättningsskyldig för till oss.