Skötsel av bostaden

Skötsel av bostaden

Så länge du bor i din lägenhet ansvarar du för skötseln av den. Det är viktigt att hålla den ren och fin. Ofta räcker sunt förnuft, enkla hjälpmedel, varmt vatten och miljövänligt klassade rengöringsmedel för att hålla den i gott skick. Men här följer ändå några goda råd och tips.
 
Taken i lägenheten kan vara besvärliga att rengöra och kan gärna bli flammiga om du ger dig på att rengöra dem. Det kan faktiskt vara bättre att avstå från tvättning av dem om de är jämt smutsade.
 
Rengöring av väggarna beror på underlaget. Papptapeter kan endast dammtorkas. Är ytan plastbelagd, kan de rengöras med en lätt fuktad trasa. Samma gäller väggar som målats.
 
Golven är ömtåliga och skall behandlas varsamt. En avtorkningsmatta vid entrén förhindrar smuts att komma in som kan orsaka repor. Dammsugning och avtorkning med lätt fuktad trasa rekommenderas. Linoleumgolv och parkett tål inte mycket vatten. Rengöringsmedel skall användas sparsamt.
 
Sätt filttassar under dina möbler så skonar du golven från avtryck. Skall du flytta tunga möbler utan att repa golven eller störa grannarna under kan du lägga handdukar eller en matta under för att underlätta flyttningen.
 
I köket bör du hålla köksfläkt, filter och ventilationsdon rena från fett, annars riskerar du brand.
 
Rengör kyl och sval emellanåt och frosta av kylen och frysen regelbundet. Du får jämnare temperatur och minskar elförbrukningen. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa in ett kärl med varmt vatten i frysen. Men hacka eller skrapa inte bort isen, för då kan skador uppstå på kylrör och flänsar. Skydda golvet med tidningar eller handdukar vid avfrostningen.
 
Spis och ugn bör torkas av direkt efter användning för att undvika att fett och spill brinner fast. Glöm inte att då och då titta bakom spisen, för där kan samlas en hel del smuts.
 
I badrummet bör du emellanåt ta ner badkarsfronten för att göra rent under och bakom karet. Rensa då även avloppsbrunnen för att minska risken för stopp. Använd inte skurmedel för porslin och WC-stol utan milda rengöringsmedel, annars kan repor uppstå i emaljen. Ett miljövänligt alternativ är vin- eller citronsyra mot kalkavlagringarna.
 
Spola aldrig ned saker som kan orsaka stopp i avloppsrören. Du blir ersättningsskyldig om du spolat ned saker som inte hör hemma där och lett till stoppet.
 
Spalt- tallriks- och ventilationsfilter bör rengöras regelbundet för bästa luftcirkulation. Stängs tilluftsspjällen, försämras inomhusklimatet.
 
Be någon granne eller vän hälla vatten i alla vattenlås och golvbrunnar om du reser bort en lägre tid. Detta gör du för att undvika dålig lukt från avdunstade vattenlås.