Snöröjning

Inför vintern
En vit jul är det många som drömmer om. Vi på Vänersborgshem vet dock att det inte ”bara” är att njuta av snön. Gårdar och vägar måste plogas och sandas. Vi kan aldrig garantera att det är halkfritt när snön väl börjat falla. Ta det därför gärna lite försiktigt – för säkerhets skull.
 
Vid vilken tidpunkt plogar vi?
 Vänersborgshem har en generell riktlinje för vår snöröjning; när det fallit mellan fem och sju centimeter snö kallar vi på snöröjning. Finns det en möjlighet avvaktar vi tills snöfallet har lättat, men om det faller stora mängder snö så inleds snöröjningen i alla fall. Oftast sker sandning i samband med att snöröjning. Snöröjning och sandning påbörjas först inom våra mest trafikerade områden. Därefter sker snöröjning allt eftersom på våra övriga bostadsområden samt parkeringar.
 
Så fort vi kan
Vår ambition är att snöröjningen ska ske så snabbt som möjligt. Vi är dock inte ensamma om att vilja få snöröjning, vilket kan medföra viss fördröjning. Vid helgdagar och kvällar snöröjer vi vanligtvis inte entréer, källartrappor eller liknande.
 
Parkeringar/garage
 Du är själv ansvarig för snöröjning på din parkeringsplats eller framför ditt garage.
 
Alla vägar, trottoarer och gångbanor som har skylten ”vinterhålles ej” snöröjes och sandas inte.