Spara energi

Vänersborgshems största negativa påverkan på miljön består av nyttjande av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten. Miljöfrågorna har hög prioritet och vi arbetar fortlöpande med att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Till det hör att minimera energianvändningen i våra fastigheter. Men vi klarar inte det själva utan behöver få hjälp av dig som hyresgäst. Därför har vi här sammanställt en del råd och tips som kan hjälpa både oss och dig i detta vårt arbete.
 
Råd & Tips
Tänk på att släcka belysningen i de rum du inte vistas i och använd helst lågenergilampor.
 
Om du stänger av TV, video, stereo och dator med fjärrkontrollen drar de ström ändå. Slå av dem med strömbrytaren.
 
Dra ur sladden till alla elektriska apparater som inte används för tillfället.
 
Rengör kyl emellanåt och frosta av frysen regelbundet. Dels får du en jämnare temperatur i dessa, dels minskar elförbrukningen.
 
Om du sänker din inomhustemperatur med en grad, minskas elkonsumtionen med fem procent. Nattetid kan man, utan att uppleva obehag, sänka temperaturen i rummen med ett par grader.
 
Är det för varmt i lägenheten, vädra inte bort värmen utan vrid ned termostaten. Låt inte fönster stå öppna hela dagen utan vädra snabbt, gärna med korsdrag under den kalla årstiden.
 
Spalt- tallriks- och ventilationsfilter bör rengöras regelbundet för bästa luftcirkulation. Stängs tilluftsspjällen, försämras inomhusklimatet.
 
Låt inte möbler och annat blockera elementen för bästa cirkulation.
 
Sätt för gardinerna eller dra ned rullgardiner eller persienner för att hålla inne värmen.
 
Var sparsam med varmvatten och duscha hellre än bada.
 
Diska inte under rinnande vatten, utan tappa upp i diskho eller kärl.
 
Låt inte kranar stå och droppa eller toalettstolar rinna, utan felanmäl det direkt till oss.