Trivselregler

Alla hyresgäster skall trivas i våra hus och bostadsområden. Det innebär att man måste visa respekt och hänsyn för varandra och undvika störningar framför allt mellan klockan 22.00 och 07.00. Brister man i detta kan man i värsta fall mista besittningsrätten till lägenheten. Vänersborgshem har därför satt upp ett antal trivselregler som man bör tänka på som hyresgäst för att umgänget och trivseln i våra bostadsområden skall bli bästa tänkbara.
 
Mellan kl 22.00 och 07.00 bör man alltså ta extra hänsyn till sina grannar eftersom de flesta då sover och vill ha nattro. Mellan dessa klockslag får det inte förekomma några störningar.
 
Tänk på att:
 
Vad beträffar balkongen är det en del saker du skall tänka på: