Utomhusmiljö

Vi arbetar hela tiden med förbättringar av gårdsmiljön för ökad trivsel. Gården är inte bara en samlingsplats för hyresgästerna utan utgör också ofta en lekplats för barnen. Mopeder och motorcyklar skall ledas in med avstängd motor och får ej ställas upp i källarutrymmen av säkerhetsskäl och risk för oljespill.
 
Har du hyrt parkeringsplats, var noga med att ställa upp fordonet inom uppmålad ruta. Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats eller garage i andra hand. Fordon som inte är i kördugligt skick får inte ställas upp på parkeringen.
 
Var rädd om träd, planteringar och övrig gemensam utrustning på gården och skräpa inte ned utan använd sopkärlen.
 
Alla tycker inte om husdjur och vissa är allergiska mot eller rädda för dem. Som hund- eller kattägare har du ansvar för ditt husdjur. Hundar skall därför alltid hållas kopplade inom området och får inte rastas inom området. Det är ditt ansvar att se till att de inte förorenar. Ta med dig avfallspåse om olyckan skulle vara framme.
 
Hundägare skall också se till att hunden inte står och skäller på dagarna och stör grannarna när du inte är hemma.
 
Kattägare bör se till att katten är rumsren och använda kattlåda med speciell sand. Emellanåt händer det tyvärr att kattägare spolat ned sanden i toaletten, vilket orsakat totalstopp i avloppet eftersom sanden sväller i kontakt med vatten. Detta är inte tillåtet och kan få till följd att du blir ersättningsskyldig för avloppsrensningen eller eventuella översvämningsskador. Släng istället kattsanden i noga tillsluten påse bland hushållssoporna.
 
Se även Säkerhet & Trygghet