Utrymmning & brandskydd

Du som hyresgäst ska kunna känna trygghet och säkerhet i våra bostäder och därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar i dessa områden. Vi är måna om att följa de lagar och bestämmelser som myndigheterna uppställer.
 
Du som hyresgäst kan själv på ett mycket aktivt sätt bidra till att inte försvåra både för Räddningstjänst och ambulanspersonal att ta sig in eller ut ur fastigheten om brand skulle inträffa. Detta genom att inte blockera entréerna, trapphusen, vinds- och källargångar med barnvagnar, cyklar, pulkor, möbler och brännbart material.
 
Ett trapphus kan mycket snabbt bli rökfyllt. Finns det då hinder i vägen i form av barnvagnar eller cyklar kan det innebära fara för livet både för dig själv och dina grannar. Om vi påträffar sådana hinder kommer vi utan förvarning att avlägsna dem.
 
En extra trygghet för dig själv som kan rädda liv är att du, om det inte redan finns monterat, inhandlar brandvarnare i din lägenhet. Men se till att de fungerar! Testa dem åtminstone en gång per månad och byt batteri om så behövs. Kontrollera också regelbundet dina elektriska apparater så att de inte samlat damm och att sladdarna är felfria och dra ur kontakten när de inte längre används. Använd timer t.ex. till kaffekokaren.
 
Var försiktig med levande ljus. Lämna dem inte obevakade och använd ljusstakar i metall.
 
Rengör köksfläkten ofta så inte fett kan droppa ned på spisen och antändas. Har du småbarn hemma, se till att mediciner, färger, lösningsmedel och andra farliga ämnen placeras utom räckhåll för dem. Vi uppmanar dig också att skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Om dina privata ägodelar skulle skadas vid brand, inbrott eller översvämning i fastigheten eller i din lägenhet, täcker inte vår fastighetsförsäkring detta. Det samma gäller om du orsakar en skada som du kan bli ersättningsskyldig för till oss.